Barry Pijnacker

Functie: Directeur Stichting PRO

Omschrijving:

Draagt als intermediair tussen bestuur en uitvoering zorg voor een optimale en (kosten)efficiënte uitvoering van auteursrechtregelingen. Dit met het doel om gebruikers maximaal te faciliteren in het hergebruik van content, binnen de kaders van wet en regelgeving en rekening houdend met de belangen van de verschillende groepen uitgevers en andere rechthebbenden.

Barry Pijnacker