Waarom het anders moet.

  • Als uitgever wilt u uw klanten graag zo goed mogelijk bedienen. Door een marktverkenning van Stichting Reprorecht weten we dat bedrijven behoefte hebben aan één auteursrechtenloket om al het hergebruik te regelen. Een loket waar ze niet alleen de klassieke fotokopieën afrekenen, maar ook het digitale hergebruik.
  • U wilt dat uw klanten het auteursrecht respecteren en ontvangt graag een vergoeding voor hergebruik. Slechts weinig uitgevers hebben afspraken gemaakt over digitaal hergebruik in het bedrijfsleven en bij overige instellingen. ZOnder aanvullende Reprorechtregeling is er geen zicht op wat er met uw producten gebeurt en krijgt u geen vergoeding.
  • Door een centrale regeling voor digitaal hergebruik neemt bij uw klanten het begrip voor het auteursrecht toe. Dat is belangrijk voor de acceptatie en de naleving van de Auteurswet.