Hoe werkt de nieuwe regeling.

  • Uitgevers geven toestemming aan PRO-mandaat om een regeling te treffen voor het digitaal hergebruik in het bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen.
  • De licenties van Stichting Reprorecht respecteren eventuele rechtstreekse afspraken tussen uw uitgeverij en uw klanten. Individuele afspraken worden dus niet overruled. Ook in de toekomst staat het u vrij om zelf afspraken te maken met uw klanten.
  • Stichting Reprorecht verleent bedrijven, onderwijs-en overheidsinstellingen een licentie voor al het hergebruik, tegen vaste gebruiksvoorwaarden. Kleine bedrijven die weinig kopiëren betalen een vaste vergoeding.
  • Grote bedrijven en kennisintensieve bedrijven die veel kopiëren krijgen een regeling op maat.
  • Vanzelfsprekend mogen bedrijven alleen legaal verkregen content kopiëren.
  • Uitgevers kunnen via PRO-mandaat actief meedenken over de ontwikkelingen: welke licenties moet Stichting Reprorecht aanbieden?
  • Stichting Reprorecht zal jaarlijks onderzoek doen. Dat levert interessante informatie op: waaruit bestaat het hergebruik, over welke volumes praten we, is er sprake van illegale content?
  • Stichting Reprorecht betaalt de licentievergoedingen direct uit aan de uitgevers. PRO-mandaat keert de vergoedingen niet uit.
  • Stichting Reprorecht investeert in voorlichting en educatie over het auteursrecht, en ziet toe op de naleving ervan.