FAQ

Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@pro-mandaat.nl
 
1)       Ik wil PRO-mandaat wel mandateren, maar heb al overeenkomsten met een aantal bedrijven, gaan deze bedrijven dan niet dubbel betalen?
Nee, PRO-mandaat houdt rekening met eventuele individuele regelingen die er reeds zijn. PRO-mandaat zal namens uitgevers de licentievoorwaarden bepalen. Natuurlijk stelt PRO-mandaat als voorwaarde dat de licenties geen kannibaliserend effect mogen hebben op de primaire exploitatie van de uitgevers. Verstrekt uw uitgeverij zelf al licenties aan bedrijven? Gebruikers willen niet dubbel betalen. Daarom zal de licentie alleen dat gebruik regelen waarover u zelf nog geen afspraken hebt gemaakt. Stichting Reprorecht biedt zo de zeer grote ondernemingen maatwerk, en zorgt bij het midden- en kleinbedrijf voor een eenvoudige regeling zonder dat het hun commerciële zaken schaadt.
 
2)       Ik ontvang al gelden uit de Reprorecht repartitie, wat is het verschil tussen deze regeling en de regeling die PRO-mandaat wil aanbieden?
Dankzij wettelijke aanwijzing vertegenwoordigt Stichting Reprorecht alle uitgevers voor het analoge hergebruik (fotokopiëren), maar die aanwijzing geldt niet voor het digitale gebruik. De bestaande regeling met het bedrijfsleven voor het fotokopiëren loopt af. Daarnaast raken andere, digitale manieren om uw content te gebruiken steeds meer in zwang. Bedrijven en andere organisaties willen gebruikmaken van de huidige digitale opslag- en verspreidingsmogelijkheden, maar de huidige wetgeving faciliteert dit niet. PRO-mandaat zal alle uitgeverijbedrijven vragen mandaat te verlenen.
 
3)       Ik ontvang gelden uit de Reprorecht repartitie, PRO-repartities en wil nu PRO-mandaat mandateren, maar dan wordt het administratief wel erg veel. Hoe gaan jullie dit aanpakken?
U ontvangt nu een vergoeding via Stichting Reprorecht voor de losse fotokopieën, en van Stichting PRO ontvangt u wellicht vergoedingen vanwege de reader-, knipsel- en leenrechtregelingen. PRO-mandaat heeft de ambitie om op termijn al deze uitkeringen aan u aan te bieden . Dat is wel zo handig.
 
4)       Ik kan de informatie die ik zoek niet vinden op jullie website, hoe kan ik contact met jullie opnemen?
Als u nog verdere vragen hebt of de informatie die u zoekt niet kunt vinden, kunt u hier een contactformulier invullen. U kunt ons ook een e-mail sturen naar secretariaat@pro-mandaat of ons bellen op 023 799 70 10. Wij helpen u graag!
 
5)       Hoe kan ik PRO-mandaat mandateren?
Als u ons mandaat wilt verlenen kunt u een mail sturen naar secretariaat@pro-mandaat.nl, dan zullen wij u een machtigingsformulier opsturen. Dit kan zowel over de e-mail als over de post.
 
6)       Regelt PRO-mandaat alleen het gebruik van (digitaal) gekopieerde tekst voor intern gebruik of ook voor extern te publiceren werken (bijvoorbeeld jaarverslagen, nieuwsbrieven, etc.) ?
PRO-mandaat regelt alleen het interne gebruik, d.w.z. werknemers dan wel ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en/of andere ingeschakelde derden).
 
7)       Wat voor kosten zijn er aan verbonden als ik het mandaat formulier onderteken?
PRO-mandaat houdt een percentage van het totaal uit te betalen bedrag in, de administratiekosten. Dit percentage is nog niet vastgesteld.
 
8)       Ik lees op jullie website dat PRO-mandaat onderdeel is van Stichting PRO, wat doet Stichting PRO precies?
Stichting PRO (Publicatie- en Reproductierechten Organisatie) is hèt administratiekantoor voor auteursrechten in het onderwijs. Digitale reader of papieren syllabus? Voor al het onderwijsmateriaal kunt u hier terecht. PRO helpt u om alles goed te regelen.
Maar PRO doet meer. Zo wordt het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in knipselkranten en op de LiteROM hier ook afgehandeld. PRO verdeelt tevens het uitgeversdeel van Leenrechtvergoedingen. Wilt u meer informatie over Stichting PRO? Ga dan naar www.stichting-pro.nl
 
9)       Ik lees op jullie websites iets over Stichting Reprorecht, wat doet Stichting Reprorecht precies?
Stichting Reprorecht incasseert vergoedingen voor het kopiëren uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Zij incasseren de vergoedingen bij de bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen die de kopieën maken. Daarvoor worden overeenkomsten gesloten met branche- en koepelorganisaties. Zo komen ze tot regelingen die het mogelijk maken om mèt toestemming en zonder administratieve rompslomp kopieën te maken. Wilt u meer informatie over Stichting Reprorecht? Ga dan naar www.reprorecht.nl

10)    Ik lees in de machtigingsvoorwaarden iets over 'additioneel hergebruikrechten'. Wat houdt dit precies in?
Het additionele hergebruik impliceert dat de PRO-mandaat regeling complementair is aan regelingen die uitgevers zelf hebben. Dat betekent dat deze regeling dus nooit in de plaats van de primaire exploitatie van uitgevers kan komen.