De oplossing.

  1. Uitgevers geven via PRO-mandaat toestemming aan Stichting Reprorecht om de aangepaste regeling in het bedrijfsleven uit te voeren, ook het digitaal hergebruik in het bedrijfsleven is nu onderdeel van de regeling. Meer informatie vindt u hier.
  2. PRO-mandaat geeft opdracht aan Stichting Reprorecht om de licentievergoedingen te innen.
  3. Stichting Reprorecht betaalt de vergoedingen door aan de uitgevers en de overige groepen rechthebbenden.
  4. De regeling in het bedrijfsleven is een succes. Deze structuur wordt ook toegepast bij onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen.

 

NB: Deze licentie zal niet toestaan dat kopieën worden gemaakt die direct of indirect de aankoop van een origineel uitgegeven publicatie (in print of digitaal) vervangen.

Wilt u PRO-mandaat ook mandateren? Download dan hier het machtigingsformulier.